Thắt lưng nam Việt Tiến 100% da bò 1N9342BH6/DL

Thắt lưng da bò nam, dây lưng Việt Tiến:

Mã sản phẩm: 1N9342BH6/DL

Chất liệu: 100% Cow Leather (100% da bò)

Bản rộng 3,5cm

Bạn đã xem